Kategorie kursów

Informacje i Aktualności7
Transport

Stacjonarne inż.

Semestr I7

Semestr II9

Semestr III9

Semestr IV8

Semestr V5

Infrastruktura transportu3

Systemy transportowe3

Semestr VI3

Infrastruktura Transportu5

Eksploatacja Dróg Szynowych1

Eksploatacja Infrastruktury Drogowej1

Eksploatacja Infrastruktury Wodnej1

Systemy Transportowe5

Semestr VII1

Eksploatacja dróg szynowych2

Inżynieria ruchu5

Infrastruktura transportu2

Logistyka transportowa2

Systemy transportowe2

Systemy transportu lotniczego2

Stacjonarne mgr

Semestr I10

Semestr II6

Infrastruktura transportu4

Systemy transportowe4

Semestr III1

Infrastruktura Transportu1

Zarządzanie Infrastrukturą Miejską i Regionalną2

Zarządzanie utrzymaniem sieci transportowych2

Systemy Transportowe1

Rozwój Inteligentnych Systemów Transportu2

Zarządzanie Bezpieczeństwem Transportu2

Zarządzanie Logistyką Miejską i Mobilnością2

Praktyki - Transport1
Wybór specjalności
Studia doktoranckie
Niestacjonarne (zaoczne)1
Inżynieria Środowiska

Stacjonarne inż.

Semestr I10

Semestr II8

Semestr III8

Semestr IV9

Semestr V11

Semestr VI11

Semestr VII12

Stacjonarne mgr

Semestr I4

Infrastruktura wodna6

Sieci i instalacje8

Technologie w Inżynierii Środowiska5

Semestr II2

Infrastruktura wodna7

Sieci i instalacje6

Technologie w inżynierii środowiska7

Semestr III4

Infrastruktura wodna2

Sieci i instalacje2

Technologie w Inżynierii Środowiska2

Niestacjonarne

Semestr I5

Semestr II7

Semestr III8

Semestr IV9

Semestr V8

Semestr VI11

Semestr VII9

Semestr VIII9

Studia mgr

Semestr I9

Semestr II9

Semestr III10

Semestr IV5

Environmental Engineering

Semestr I10

Semestr II8

Semestr III5

Uzupełniające mgr

Semestr I8

Semestr II7

Semestr III5

Praktyki - Inżynieria środowiska1
Civil Engineering

Semestr I8

Semestr II9

Semestr III5
Budownictwo

Stacjonarne inż.

Semestr I8

Semestr II7

Semestr III9

Semestr IV11

Semestr V12

Semestr VI9

Przedmioty do wyboru

Przedmiot do wyboru z zakresu Dróg Szynowych2

Przedmiot do wyboru z zakresu Konstrukcji Stalowych2

Przedmiot wybieralny3

Przedmiot do wyboru z zakresu Budowy dróg i autostrad2

Przedmiot do wyboru z zakresu Konstrukcji Betonowych2

Semestr VII7

Budowa dróg i autostrad4

Budownictwo ogólne4

Budownictwo wodne i morskie5

Drogi szynowe5

Geodezja inżynieryjna5

Geotechnika5

Konstrukcje betonowe4

Konstrukcje metalowe4

Konstrukcje mostowe4

Modelowanie konstrukcji inżynierskich4

Planowanie i projektowanie dróg3

Technologia i organizacja budownictwa5

Stacjonarne mgr

Semestr I6

Przedmiot uzupełniający 18

Przedmiot uzupełniający 24

Semestr II16

Budowa dróg i autostrad8

Budownictwo ogólne8

Budownictwo wodne i morskie8

Drogi szynowe7

Geotechnika9

Konstrukcje betonowe7

Konstrukcje metalowe7

Modelowanie konstrukcji inżynierskich7

Mosty7

Planowanie i projektowanie dróg8

Technologia i zarządzanie w budownictwie8

Semestr III2

Budownictwo wodne i morskie3

Geotechnika3

Budowa dróg i autostrad2

Drogi szynowe2

Budownictwo ogólne1

Konstrukcje betonowe1

Konstrukcje metalowe1

Modelowanie konstrukcji inżynierskich1

Mosty1

Technologia i Zarządzanie w Budownictwie3

Przedmiot obieralny semestr letni15

Przedmiot humanistyczno-społeczny13

Inżynieria transportowa1

Konstrukcje budowlane i inżynierskie1

Planowanie i Projektowanie Dróg2

Niestacjonarne

Semestr I5

Semestr II8

Semestr III7

Semestr IV6

Semestr V5

Budownictwo ogólne4

Inżynieria geotechniczna4

Semestr VI1

Budownictwo ogólne5

Inżynieria geotechniczna8

Semestr VII1

Budownictwo ogólne4

Inżynieria geotechniczna6

Semestr VIII4

Budownictwo ogólne6

Inżynieria geotechniczna3

Niestacjonarne mgr

Semestr I8

Semestr II9

Semestr III4

Budownictwo ogólne5

Geotechnika5

Inżynieria transportu drogowego i kolejowego6

Semestr IV

Budownictwo ogólne5

Geotechnika5

Inżynieria transportu drogowego i kolejowego5

Uzupełniające mgr

Semestr I6

Semestr II4

Semestr III2

Semestr V

Praktyki - Budownictwo1
Geodezja i Kartografia & Techniki geodezyjne w inżynierii

Stacjonarne inż.

Semestr I8

Semestr II8

Semestr III8

Semestr IV9

Semestr V9

Geodezja drogowa i kolejowa2

Geodezja miejska i przemysłowa2

Semestr VI8

Geodezja drogowa i kolejowa6

Geodezja miejska i przemysłowa6

Semestr VII6

Geodezja drogowa i kolejowa3

Geodezja miejska i przemysłowa3

Stacjonarne mgr

Semestr I10

Niestacjonarne

Semestr I8

Semestr II9

Semestr III8

Semestr IV9

Semestr V5

Geodezja drogowa i kolejowa3

Semestr VI10

Geodezja drogowa i kolejowa4

Geodezja miejska i przemysłowa4

Semestr VII3

Geodezja drogowa i kolejowa3

Geodezja miejska i przemysłowa3

Semestr VIII5

Geodezja drogowa i kolejowa4

Geodezja miejska i przemysłowa1

Praktyki - Geodezja1

Techniki geodezyjne w inżynierii

Semestr I8

Semestr II8

SIP i telededekcja w gospodarce morskiej4