Semestr III

  • W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  


  • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]

  • Na początku studenci przyswajają pewien zasób uporządkowanej podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji a także podstaw teoretycznych optymalnego projektowania systemów kanalizacyjnych. W dalszej części omawiane są podstawy teoretyczne modelowania komputerowego przepływów w kanalizacji i jego zastosowania w praktyce inżynierskiej i wreszcie przykład posługiwania się konkretnym programem komputerowym.
  • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]

  • W ramach przedmiotu studenci przyswajają pewien zasób uporządkowanej wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń sanitarnych w zakładach pracy i zakładach przemysłowych oraz z zakresu projektowania, konstrukcji i eksploatacji kąpielisk i basenów. Wiedza ta uzupełniana jest o zasady hydrauliczne i sterowanie instalacjami występującymi w przedmiotowych urządzeniach sanitarnych.