Semestr III

  • Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych: opis stanu deformacji i stanu naprężenia, równania konstytutywne. Analiza dźwigarów powierzchniowych (tarcz, płyt) w zakresie sprężystym. Elementy teorii plastyczności - jednoparametrowe warunki uplastycznienia.
  • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]