• [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]