• [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
  • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
  • Spojrzenie na konstrukcje w przestrzeni czterowymiarowej, w której tym czwartym wymiarem jest czas, pozwala uniknąć niektórych niespodzianek związanych ze starzeniem się budynków i budowli. Walka z destrukcyjnym wpływem środowiska, zmęczenie konstrukcji, metody przywracania konstrukcjom utraconych właściwości użytkowych lub dostosowywanie ich do zwiększonych wymagań współczesności - to główna tematyka tego kursu.
  • Tematem kursu są typowe metody realizacji konstrukcji stalowych i aluminiowych, ale niektóre elementy tego procesu, jak np. montaż i transport są takie same dla konstrukcji drewnianych, żelbetowych prefabrykowanych, dla maszyn i urządzeń. Spojrzenie na konstrukcję od strony technologii jej realizacji ma nauczyć słuchaczy krytycznego spojrzenia na rozwiązania teoretyczne i dokumentację techniczną oraz dać podstawy projektowania z uwzględnieniem potrzeb montażu i wykonawstwa warsztatowego.