• [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
 • W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  
  wykład i ćwiczenia laboratoryjne z chemii na III semestrze
 • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
 • [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
 • wyrob budowlany: "...rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym..."

 • W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  
  [Tu prowadzący przedmiot napisze w 1-2 zdaniach o czym jest kurs]
 • W trakcie laboratorium zostaną zweryfikowane - za pomocą przeprowadzonych badań modelowych - wzory wytrzymałości materiałów

 • Treści programowe przedmiotu obejmują: wstęp do informatyki, podstawy programowania w języku MATLAB oraz techniki informatyczne.

 • W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  
  Podstawy analizy stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w układach prętowych, elementy (preliminaria) mechaniki ciała stałego w zakresie sprężystym, podstawy metod projektowania konstrukcji - warunki nośności, użytkowalności i stateczności